Scouting Graaf Floris V

Graaf Floris V

De groep draagt de naam Graaf Floris V, maar waarom is er ooit voor deze naam gekozen?

Graaf Floris V was graaf van Holland. Kennemerland maakte deel uit van zijn gebied. De Kennemers waren een eigenzinnig volk, dat niet pikte dat Floris zijn wetten op gegeven momenten aanscherpte. Nadat de Kennemers in opstand waren gekomen, gaf Floris de Kennemers hun privileges terug. Ook werden ze betrokken bij bestuurlijke aangelegenheden, en werd een aantal hereboeren tot ridder geslagen. Hij kwam op voor de belangen van het volk, hetgeen andere edelen niet lekker zat. Als eerbetoon is de nieuwe scouting groep naar Floris vernoemd.

 

Waarom een Schotse Das?

Iedere scouting groep heeft een eigen das, al kan het voorkomen dat andere scoutingroepen dezelfde das hebben. Maar in het district zijn alle dassen verschillend. Oprichters Kooger en De mink waren beiden oud padvinders. Kooger was lid geweest van een groep in Dordrecht, de Mink van de inmiddels opgeheven Kennemers uit IJmuiden. Die groep had een Schotse das, de Cameron Erracht das. Omdat hij goede herinneringen had aan zijn padvinderstijd bij de Kennemers, stelde De Mink voor om dezelfde das te nemen, hetgeen kon, omdat de Kennemers van een ander district waren. De overige oprichters vonden dit geen probleem, en zo geschiedde. Inmiddels is de groepsdas voorzien van een Embleem.

 

Hoezo een Embleem?

Achterop de das zit een groepsembleem, die is samengesteld uit het wapen van Heemskerk, de kleuren van de groep geel met rood, en de letters GFV van Graaf Floris V. Daaronder is de Latijnse spreuk “omnibus idem” te vinden, wat betekent iederéén gelijk. De tekst omnibus idem is terug te vinden op de schouw van het Muiderslot (kasteel). De tekst heeft de schrijver P.C. Hooft in de schouw laten zetten. Hooft woonde op Muiderslot net als Graaf Floris V een paar eeuwen daarvoor.

 

Groeps yell

Tsjiemelakke boemelakke,
Tsjouw tsjouw tsjouw,
Tsjiemelakke boemelakke,
Raat raat raat,
Floris V steeds paraat
(Tegen een kleine vergoeding)