Scouting Graaf Floris V

Corona roadmap update

Het is 1 juni geweest en dat betekend weer een stap voorwaarts in de versoepeling van de maatregelen. De volgende versoepelingen zijn van toepassing:

1. Jeugdleden tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens opkomsten.
2. Leiding hoeft bij bevers en welpen geen 1,5 meter afstand te houden tot de jeugdleden.
3. (Jeugd)leden vanaf 13 jaar & (bege)leiding houden WEL 1,5 meter afstand in acht tot elkaar.
4. Voor 18+ jaar geldt 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
5. Florisheem mag onder voorwaarden weer gebruikt worden door de speltakken. Voorwaarden:
a. Neem bovenstaande voorschriften in acht.
b. Aangezien je als speltak het gehele clubhuis tot je beschikking hebt adviseren wij de speltakken te splitsen en max 15. (jeugdleden) per ruimte exclusief staf als leidraad te hanteren.
c. Draag zorg voor voldoende ventilatie. Zet ramen en deuren open als je binnen in het clubhuis bent.
d. Na iedere opkomst worden de contactoppervlakten gereinigd. Denk hierbij aan deurklinken, knoppen van kasten, stoelen, tafels, toilet, wastafels, de bar, etc.
6. Bijeenkomsten zoals klusdagen zijn toegestaan waarbij de regels aangaande afstand houden tot elkaar van kracht zijn zoals beschreven. Ook zijn deze bijeenkomsten gemaximeerd tot 30 deelnemers (mits mogelijk in de beschikbare ruimte en binnen de maatregelen).

Het effect van de versoepelingen voor de speltakken is verschillend. De speltakken zullen de ouders hierover informeren als daar wijzigingen zijn die voor hen van belang zijn. De opgestelde roadmap flyer is bijgewerkt naar de huidige stand van zaken en ook hierin is weer aangegeven wat de versoepeling zijn die verwacht kunnen worden de komende tijd. Uiteraard onder voorbehoud dat de maatregelen niet weer aangescherpt worden.

Download de roadmap (pdf) hier.

Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn vernemen wij deze graag (info@graafflorisv.nl).