Scouting Graaf Floris V

Pinksteren: geen opkomst

Let op met Pinksteren is de staf een weekeindje weg, er is dan geen opkomst.