Scouting Graaf Floris V

Start van onze bevergroep

Nadat veel ouders de beverenquĂȘte hebben ingevuld, zijn we aan de slag gegaan met alle informatie. Inmiddels hebben we een plan van aanpak en gaan we de dag en tijd vast stellen en beginnen met leden werven voor de bevergroep bij scouting Graaf Floris V. Meer informatie volg snel.